Avui: 09:00-14:00 h , 16:30-20:30 h 93 895 28 04 93 895 30 31 607 399 625

Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

El Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD) és un servei que oferim per millorar l’adherència terapèutica i garantir l’efectivitat i seguretat dels tractaments establerts. Aquest servei està adreçat a aquelles persones que tenen dificultats en la gestió de la medicació.

L’any 2010 es va incorporar el servei en la Farmàcia. Més endavant es va robotitzar el procediment.

Com funciona?

El servei es basa en la preparació setmanal o bisetmanal de la mediació dels pacients segons la pauta establerta. El farmacèutic concilia la medicació amb la resta de professionals, revisa la medicació i la condiciona en un dispositiu blíster segellat de fàcil maneig, degudament identificat. Això fa que la dispensació sigui segura i efectiva. El procediment es recull en la Guia de seguiment farmacoterapèutic, elaborada l’any 2012, pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya1.

Beneficis

Pacients

  • Millora l'adherència al tractament.
  • Millora l'organització de la medicació.
  • Evita confusions en la manipulació i conservació dels medicaments.
  • Es redueix l'estoc emmagatzemat a casa.
  • Proporciona un millor control del tractament.
  • Aporta comoditat i seguretat.

Cuidadors

  • Facilita l'administraciño de la medicació al pacient.
  • Disminueix el risc d'errors en l'administració de la seva medicació.

Si vol saber més sobre aquest servei, feu clic en el següent enllaç:

 Contacte 

1Col·legi de Farmacèutics de Barcelona