Avui: 09:00-14:00 h , 16:30-20:30 h 93 895 28 04 93 895 30 31 607 399 625

Programa de detecció del càncer de colon

Què és el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCR)?

Es tracta d'un servei en el que la Farmàcia ens hem adherit i és gratuït pels pacients, ja que es tracta d'un servei concertat amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

És un servei per la detecció precoç del càncer de còlon i recte mitjançant la cerca de sang oculta en femta. La farmàcia participa donant consell farmacèutic per la prevenció d'aquest càncer, resolent consultes i dubtes, detectant criteris d'exclusió, facilitant els kits per prendre la mostra, donant informació sobre la presa de mostra, verificant les dades de l'usuari, recollint les mostres i enviant-les al laboratori d'anàlisi.

Quin objectiu té?

Diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte com més aviat millor per augmentar les possibilitats de curació, així com incrementar la participació de la població diana del programa. El cribatge permet detectar lesions precanceroses i intervenir en les fases primerenques evitant la seva evolució a estadis més avançats on la taxa de supervivència és inferior i la mortalitat més elevada.

Com funciona?

El cribatge s'organitza en rondes de 2 anys i es convida a participar a tota la població sana i asimptomàtica entre 50 i 69 anys. Des de les oficines tècniques de cribat del territori s'envía una carta invitant a participar a la població que compleix els criteris d'inclusió en el programa.

On es porta a terme?

Es porta a terme en les farmàcies que s'hagin adherit de les províncies de Barcelona i Girona, mentre que en les províncies de Tarragona i Lleida s'impulsa des dels CAPs.